Oxford Research misija ir "Zināšanas labākai sabiedrībai". Kopš 1995.gada mēs esam iedzīvinājuši un pildījuši šo misiju, galvenokārt, nodrošinot politikas analīzi un izvērtēšanas pētījumus mūsu klientiem. Tagad mēs esam gatavi paplašināt šo piedāvājumu. Mēs paplašinām atbalstu valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, lai pārvaldītu un uzlabotu uz zināšanām balstītu attīstību, izmantojot analīzi, pārmaiņu vadību, apmācības un konsultācijas. Mūsu jaunais logotips atbilst šai ambīcijai, interesei izprast un attīstīt sabiedrību un zināšanas.

Oxford Grupas izpilddirektors un dibinātājs Dr. Kim Møller apliecina: “Mūsu klienti mums arvien vairāk jautā ne tikai par to, kāda ir aktuālā situācija nozarē, bet arī par to - kā šo situāciju var uzlabot. Izvērtēšana un analīze joprojām ir mūsu pamatpakalpojumi, bet, lai apmierinātu pieaugošās klientu prasības, mēs aizvien vairāk strādājam ar individuālās attīstības, organizatoriskās attīstības un izmaiņu projektiem."

Uzņēmumam ir izveidojusies pārliecinoša reputācija pētījumu akadēmiskajā kvalitātē, precizitātē un integritātē. Mūsu komanda, ko veido vairāk kā 70 speciālisti, aptver Dāniju, Zviedriju, Norvēģiju, Somiju, Baltijas valstis un Poliju. Reaģējot uz pieaugošajām klientu vajadzībām, turpmākajos gados mēs plānojam izaugsmi gan ģeogrāfiski, gan attīstot jaunas prasmes un pilnveidojot piedāvājumu.

Uzņēmuma jaunais logotips simbolizē trīs mūsu galvenās kompetences: pētniecību, komunikāciju un stratēģiju. Tas simbolizē arī trīs uzņēmuma galvenos pakalpojumus: analīzi, izvērtēšanu un pārmaiņu vadību.