Programmas Interreg V-A – Igaunijas-Latvijas programmas 2014. –2020. gadam ietekmes izvērtējuma mērķis ir novērtēt, vai programmas ietvaros ieguldītie līdzekļi radīja pozitīvas pārmaiņas programmas jomā un ārpus tās.

Izvērtējums tiks veikts sadarbībā ar Baltijas studiju institūtu Igaunijā (Institute of Baltic Studies) Igaunijas Valsts koplietojamo pakalpojumu centram (State Shared Services Centre). Oxford Research Baltics nodrošinās izvērtējuma veikšanu Latvijā.