Komanda

Hilda H Borthen

Koordinators

+47 996 91 858

hilda.borthen@oxford.no
Borthen har lang er faring fra administrasjon og koordinering, og har vært ansatt hos Oxford Research siden 2008.