Erasmus+: ceļā uz jauno programmas periodu

Pētījuma mērķis ir gūt vispārēju ieskatu par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, kā arī apkopot galvenos secinājumus un īstenotāju pieredzi. Lēmumu pieņemšana Erasmus+ programmā un pieņemto lēmumu ietekme uz programmas īstenošanu ir vēl viens būtisks pētījuma aspekts. Nacionālā pētījuma mērķis ir iegūt priekšstatu par to, kā Erasmus+ programma ir īstenota dalībvalstīs, kā arī ieteikumu sniegšana balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem. Latvija ir viena no desmit dalībvalstīm, kurās Eiropas Parlaments ir iniciējis datu apkopojuma veikšanu, kas sastāv no nacionālā pētījuma un intervijām.

Pētījuma gaitā notika intervijas ar Erasmus+ programmas aktivitāšu īstenotājiem Latvijā:

  • Maruta Funta, Rīgas Stradiņa universitātes starptautisko attiecību vadītāja.
  • Mārtiņš Pureniņš, Erasmus+ projektu vadītājs Latvijas Basketbola asociācijā.
  • Anita Stirāne, valdes locekle, sociālās inovācijas centrs un
  • Ginta Salmiņa, valdes locekle, Baltijas reģionālais fonds .

Pētījuma laikā tika iegūtas svarīgākās atziņas par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā un sniegtas rekomendācijas tās turpmākai uzlabošanai.