Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana un pašreizējā stāvokļa identificēšana

Pētījumā apkopoti Latvijas jaunuzņēmumu jomas raksturojošie kvantitatīvie rādītāji un attīstības tendences 2018.- 2021. gadam. Vērtējums ietver Latvijā reģistrēto vai Latvijā radīto un ārvalstīs reģistrēto jaunuzņēmumu skaitu, to pārstāvētajām nozarēm, sniedzot informāciju par jauno jaunuzņēmumu īpatsvaru. Vērtēts nodarbināto skaits un veikto nodokļu nomaksas apjoms. Analizēta jaunuzņēmumu piesaistīto investīciju apjoma un skaita dinamika dalījumā pa investīciju avotiem, veidiem, valstīm un nozarēm.

Izvērtējums pieejams Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datubāzē.