Uzvedības pētījums par stratēģijām, lai palielinātu produktu atsaukšanas efektivitāti

Pētījuma galvenais mērķis ir noteikt un pārbaudīt daudzsološākos risinājumus produktu atsaukšanas kampaņu efektivitātes uzlabošanai un izstrādāt rekomendācijas politikai (gan īstermiņa, gan vidēja termiņa), lai atbalstītu Eiropas Komisiju iniciatīvu izstrādi atsaukšanas efektivitātes palielināšanā.

Pētījuma ietvaros, Oxford Research Baltics nodrošināja datu apkopošanu Latvijā.

Pētījums pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.