Uzsākam darbu pie izvērtējuma “Pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai''”.

Izvērtējuma mērķis ir izvērtēt Latvijas Sociālo uzņēmumu reģistrā iekļauto uzņēmumu atlases un atbalsta sistēmu, uzņēmumu radīto sociālo ietekmi un sniegt priekšlikumus esošā finanšu atbalsta un normatīvā regulējuma pilnveidošanai.

Tā ietvaros paredzēts plašs klāsts dažādu uzdevumu:

  • Sociālā uzņēmuma likumā noteikto sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kritēriju un statusa piešķiršanas procesa, kā arī sociālā uzņēmuma statusa zaudēšanas nosacījumu un seku izvērtējums;
  • sociālo uzņēmumu valsts atbalsta sistēmas un citus pieejamo atbalsta mehānismu izvērtējums;
  • sociālo uzņēmumu Latvijā radītās sociālās ietekmes izvērtējums un vajadzību apzināšana;
  • sociālo uzņēmumu reģistra izvērtējums.