Šīs vasaras karstākās dienas gan laikapstākļu, gan darbu ziņā pavadījām kopā ar Latvijas universitātes pasniedzēju Aleksandru Kjaksti. Esam gandarīti par iespēju nodrošināt stažēšanās vietu pasniedzējai un lepojamies, ka mūsu pētījumi sniedza jaunu pieredzi un zināšanas, kuras pasniedzēja izmantos studiju kursa “Pētniecības metodes politoloģijā” pasniegšanā.

Stažēšanās noritēja projekta Nr.8.2.2.0/18/A/010 “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” ietvaros.

Par mums raksta.