Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt 2030. gada enerģijas ietaupījumu mērķa sasniegšanu, izvērtējuma mērķis ir aplūkot energoefektivitātes pienākuma shēmas līdzšinējo pieredzi, izvērtēt energoefektivitātes pienākuma shēmas paplašināšanas iespējas, kā arī tās rezultātā radīto ietekmi, lai nākošajiem, Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi” atrunātajiem saistību periodiem, noteiktu potenciāli iekļaujamās nozares un atbildīgo pušu izvēles kritērijus.

Izvērtējums tiek veikts sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība.”