Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu veicam pētījumu par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā un Lietuvā ar mērķi izstrādāt iespējamos risinājumus kūlas ugunsgrēku novēršanai.

Pētījuma ietvaros tika īstenota aptauja, kurā 1100 Latvijas iedzīvotāji un 103 Šauļu iedzīvotāji izteica savu viedokli par galvenajiem kūlas dedzināšanas iemesliem, ieguvumiem un zaudējumiem.

Tāpat, tika organizētas divas fokusgrupu diskusijas: Jelgavā un Šauļos. Šobrīd aktīvi strādājam pie pētījuma ziņojuma gatavošanas!

Pētījums veikts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr.LLI-232 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR) ietvaros pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pasūtījuma.