Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīniju izstrāde

Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas izstrādātas sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas ietvaros ar mērķi palīdzēt Sociālo uzņēmumu komisijai un LM izvērtēt uzņēmumu plānoto vai sasniegto sociālo ietekmi, lai noteiktu uzņēmuma atbilstību sociālā uzņēmuma statusam, kā arī palīdzētu pretendentiem izprast sava uzņēmuma darbības mērķu atbilstību sociālā uzņēmuma konceptam.

Vadlīnijas pieejamas Latvijas Sociālās Uzņēmējdarbības Asociācijas mājaslapā.