Pētījums par veidiem, kā viesstrādnieki no Latvijas tiek informēti par darba likumiem, politikām un tiesībām Nīderlandē.

Pētījumā apkopota informācija par līdzekļiem, metodēm un avotiem, kurus cilvēki paši izmanto, lai atrastu informāciju par darbu Nīderlandē, kā arī par līdzekļiem, metodēm un avotiem, ar kuru starpniecību cilvēki tiek informēti par darbu Nīderlandē gan pirms, gan pēc ierašanās valstī. Pētījuma fokuss ir lauksaimniecības nozarē nodarbinātās personas, kuras veic roku darbu.

Pētīts kā Latvijas iedzīvotāji dodoties strādāt uz Nīderlandi tiek informēti par darba tiesībām Nīderlandē, ko viņi var sagaidīt no darba un dzīves apstākļiem, kā arī – kādā mērā cilvēki ir informēti par to kur var iesniegt sūdzības, gadījumos, ja viņi domā, ka viņu darba devējs neievēro likumu.

Sadarbībā ar Panteia B.V. (Nīderlande) pētījums veikts Nīderlandes Sociālo lietu un nodarbinātības ministrijai.