Oxford Research Baltics speciālisti piedalījās pētījuma “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai” izstrādē.

Pētījuma mērķis ir apzināt situāciju attiecībā uz pašnodarbināto darba apstākļiem un rast risinājumus pašnodarbinātības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanai, lai veicinātu darba aizsardzības prasību ievērošanu pašnodarbinātības gadījumos. Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir analizēts pašnodarbinātības tiesiskais regulējums Latvijā un 5 citās valstīs, it īpaši darba aizsardzības jomā, veikta pašnodarbinātības situācijas izpēte Latvijā un noteikti ekonomiskie ieguvumi un zaudējumi, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai pašnodarbinātības gadījumā.

See all publications →