Rokasgrāmatas saturs izstrādāts pētījuma “Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos” ietvaros.

Šī rokasgrāmata ir tapusi, lai palīdzētu valsts un pašvaldību iestādēm labāk orientēties dzimuma aspekta integrēšanā budžeta veidošanas procesā.

See all publications →