Mūsu plašā pētniecības pieredze palīdzēs Jūsu uzņēmumam vai organizācijai novērtēt projektu, ieguldījumu vai cita veida aktivitāti, lai atjaunotu vai uzlabotu Jūsu zināšanas un paaugstinātu darba procesu un efektivitāti. Veicam ietekmes izvērtējumus, kuros tiek kombinētas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes. Mūsu uzdevums ir apkopot datus ietekmes novērtēšanai, kā arī pastiprināt šo procesu izmantojot intervijas, fokusa grupu diskusijas un statistisko analīzi.
Izvērtējuma veida piemērošana ir atkarīga no tā, kāda detalizācijas pakāpe ir nepieciešama un kādas ir Jūsu organizācijas vai uzņēmuma vajadzības. Mēs vienmēr Jums spēsim piedāvāt pielāgotus un Jūsu mērķiem atbilstošus izvērtējumus.
Izvērtējums ir sistemātisks un objektīvs Jūsu organizācijas vai uzņēmuma ieguldījuma novērtējums, piemēram, attiecībā pret izvirzītajiem mērķiem.
Veicot izvērtējumu ir iespējams noskaidrot iepriekš veiktu darbību un ieguldījumu apmēru un ietekmi. Visbiežāk izvērtējumus veic, lai noskaidrotu turpmāko darbību efektivitāti, balstoties uz iepriekšējo ieguldījumu efektu.
Neatkarīgi no izvērtēšanas veida, klienta vajadzības un vēlmes ir mūsu uzmanības centrā, lai izveidotu noderīgu izvērtējumu pamatotu lēmumu pieņemšanai Jūsu organizācijā.