Pētījums par sociālajiem pakalpojumiem, īpašu uzmanību pievēršot personīgi mērķētiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem neaizsargātās situācijās

Pētījums apraksta sociālo pakalpojumu nozari plašākā vispārējas nozīmes pakalpojumu kontekstā. Pētījumā izvērtēts, kā attīstījusies sociālo pakalpojumu nozare Latvijā un Lietuvā, tostarp tās dažādās lomas, lietotāju grupas un pakalpojumu sniedzēji. Pētījuma mērķis ir sociālo pakalpojumu kategorizēšana, balstoties uz to funkcijām un mērķiem. Šajā pētījumā rūpīgi aplūkota personīgi mērķētu/personalizētu sociālo pakalpojumu koncepcija.

Pētījums pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.