Pētījums par iespēju Latvijā attīstīt dzimumu līdztiesību veicinošu budžetēšanas sistēmu tika izstrādāts pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma laikā no 2017. gada jūlija līdz decembrim. Pētījuma uzdevums bija izvērtēt dzimumu līdztiesības aspektus divās struktūrās: Aizkraukles pašvaldībā un Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), par pamatu ņemot vienu budžeta programmu Aizkrauklē un divas NVA ietvaros. Pētījuma analīze tika veikta par periodu no 2014. līdz 2016. gadam. Aizkraukles novadā tika analizēta budžeta programma kultūras, atpūtas un reliģijas jomā, savukārt NVA tika analizētas programmas, kuru mērķis ir nodrošināt profesionālo apmācību vai pārkvalifikāciju.

See all publications →